(as of December.1 2023)

CPA of Japan
US CPA (Washington State)
Certified Tax Accountant (Japan) 

CPA of Japan
Certified Tax Accountant (Japan) 

CPA of Japan
Certified Tax Accountant (Japan) 

Shunichi Nemoto Kazuhisa Yokoyama Shinsuke Hattori

US CPA
(Washington State)

CPA of Japan
US CPA (Washington State)
Certified Tax Accountant (Japan) 
Certified Securities Analyst
CPA of Japan
Shoko Yamaguchi Kyohei Motooka Kazuaki Sato
CPA of Japan Professional Consultant
(Valuation)
Professional Consultant
(Valuation)
Hiroyuki Tajima Kuniyuki Morimoto Masato Ohno
   
CPA of Japan
Certified Tax Accountant (Japan) 
   
Takuya Nishizawa